Avel och fortplantning av hundar

Fortplantningen av tamhundar begränsas inte till någon särskild årstid utan kan ske när som helst under året. Däremot är det oftast i slutet av januari eller i början av augusti som tikar löper, som det kallas när de är brunstiga. Det sker alltså två gånger om året och när hundar parar sig med varandra sker det en förändring i hanens penis som gör att den sväller och gör att de två hundarna som parar sig inte kan skiljas från varandra. Detta fenomen kallas för hängning. Ibland kan dock parning ske utan hängning men risken är då lägre för att tiken ska ha möjlighet att bli dräktig.

Dräktigheten håller på i cirka 3 månader eller 63 dagar och därefter föds valparna. Valparna är under de två första veckorna blinda och antalet som föds kan variera kraftigt. Hundraser som är mindre till sin storlek brukar få mellan en till sju valpar medan större raser brukar föda mellan sex och tio stycken valpar. En tik kan para sig flera gånger inför en kull vilket kan leda till att valparna har olika fäder vid födseln vilket särskilt märks om hanhundarna är av olika raser.

Valparna behöver mjölk från tiken under de sex första veckorna men klarar sig sedan utan. Det är bra att redan från början när valpar fötts, lära dem att vänja sig vid annan föda. Valparna utvecklar mjölktänder efter ungefär tre veckor och när de är mellan sex och sju veckor gamla finns alla på plats. Det är när tandömsningen har fullbordats efter mellan tre och sex månader som valpen inte längre ses som valp utan istället ses som vuxen. Hos mindre raser brukar hunden då ha nått sin fulla storlek medan större hundraser kräver ännu längre tid. De största kan fortsätta växa i upp till tre år. Könsmognaden sker efter tio månader hos hanar och nio månader hos tikar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *