Hundar och raser

Det finns många olika sorters hundar. Dels finns det stora hundar och dels små hundar. Olika sorters hundar brukar lämpa sig till olika sorters användning eftersom de även har olika förmågor. Hundras som begrepp används för att benämna hundar som är så kallat rasrena. En rasren hund är en hund som avlats fram utifrån en godkänd kennelklubb som organiserar och godkänner varje individ och förser den enskilda hunden med en stamtävla där hundens ursprung redovisas.

När man väljer hund finns det mycket att tänka på eftersom det finns så många olika raser att välja mellan. Generellt är det så att hundägarens levnadsmiljö bör överensstämma och passa ihop med den hundras man vill skaffa. Olika raser har nämligen olika behov och vissa trivs bättre på en viss plats än andra. I värsta fall kan en hund som malplacerats leda till att den behöver avlivas eller omplaceras.

Många människor är allergiska mot hundar och får utstå problem i form av utslag och nysningar i kontakt med dem. Det finns dock vissa hundar som är allergivänliga och inte utlöser dessa problem. Alla hundar utsöndrar dock allergener i någon mån men vissa gör det mycket mindre än andra. Ett par hundar som anses vara särskilt allergivänliga är bland annat nakenhundar eftersom de inte har någon päls i större utsträckning men och hundar som, chinese crested dog, pudlar och ungersk puli.

Det finns dock forskning som har visat att det inte förekommer hundar som inte utsöndrar allergener och att statistiken som har visat att ovanstående hundar är mer allergivänliga än andra har orsakats av ren tillfällighet. Vill man vara på den säkra sidan om man är allergisk mot pälsdjur gör man alltså bäst i att helt avstå från att skaffa hund eller andra pälsdjur. Man kan istället skaffa sig exempelvis fåglar eller fiskar som husdjur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *