Hundens historia

Hundar härstammar från början från vargar som domesticerats och är en av människans allra äldsta följeslagare. Domesticering har skett när vargflockar har levt nära människor och levt på deras matrester vilket med tiden lett till att vissa av dem blivit tama efter ett par generationer. Man har spekulerat i var i världen domesticeringen av hundar först skedde och forskare har kommit fram till lite olika slutsatser. Vissa hävdar att det först skedde i Östasien medan andra menar att domesticeringen först skedde i mellanöstern under tiden för att jordbruket uppstod. De historiska aspekterna är alltså inte helt fastställda och överensstämmande bland forskare världen över.

Den idag närmast levande släktingen till hunden är den så kallade gråvargen men den formen av varg sägs dock inte ha mycket gemensamt med de sorters vargar som från början domesticerades. Gråvargar är nämligen väldigt skygga och svåra att domesticera och man tror att den varg som från början blev tam skiljde sig ganska mycket ifrån den som lever och frodas idag.

Forskningen har alltså inte lyckats komma fram till var fenomenet från början exakt uppstod i världen, men däremot kan man dra slutsatsen att hunden har domesticerats över hela världen av människan historiskt sett och använts på en rad skilda områden. Förutom att hjälpa till vid jakt har den även varit en kamrat till sällskap och den har hjälpt till att skydda människor ifrån olika sorters faror, bland annat genom att tidigt märka faror eftersom de har mycket bättre hörsel och luktsinne än vad människan har.

Idag fortsätter människan och hunden att leva sida vid sida och är mycket beroende av varandra på flera områden. Hundar används exempelvis vid jakt även idag och de används av polisen som spårhundar samt finns som hjälp och stöd för utsatta människor som exempelvis blinda där de fungerar som ledhundar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *